Tjänster

BJ skapar personlig design

Köp eller hyr hemsida inklusive WordPress kurs

Webdesign

BJ bygger en hemsida till dig med modifierat alternativt personligt tema. Om du inte kan administrera sidan själv från start så hjälper BJ dig vidare genom en introduktionskurs via videofilmer som är anpassade till din egen användarpanel.

Support

När BJ skapat din hemsida och efter avtalad kostnadsfri supportperiod kan du, om du känner att du inte klarar av din WordPress site själv eller helt enkelt inte har tid, välja något av BJ:s supportalternativ. På det sättet kan du fokusera på din egen verksamhet.

Hyra hemsida

Hyra en hemsida med modifierat tema kan passa dig som just startat upp din verksamhet, har en begränsad budget eller inte har tid att bygga en hemsida. BJ skapar och tar med full support hand om din hemsida från start.

Kurs i WordPress

BJ erbjuder dig en personlig utbildning i din egen användarpanel.
Läs mer