Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur BJ Webdesign (nedan förkortat BJ) samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta BJ (se kontaktuppgifter nedan).

 

När du kontaktar BJ och begär offert eller beställer en tjänst så accepterar du BJ:s dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att BJ får skicka information till dig elektroniskt.

 

BJ kan samla in information genom flera olika kanaler, som exempelvis formulär på  hemsidan, sociala medier, kontakt per telefon eller via e-post samt på olika evenemang och mässor. BJ kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (via t.ex. via webbplatsen) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på mässor och kundmöten).

 

Denna information kan vara:
• Företagsinformation som namn, kontaktperson, faktura adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Information om tjänster du, även som företrädare för din organisation, har visat intresse för.
• Information om ditt besök på vår hemsida.

 

BJ:s affärsidé är att hjälpa företag och andra organisationer att bli synliga på nätet och genom andra media. BJ använder den samlade informationen för att kunna upprätta och underhålla affärsrelationer med såväl befintliga samt potentiella kundföretag.

 

I de fall det är nödvändigt för BJ att kunna erbjuda sina tjänster och driva verksamheten delar BJ dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss, t.ex. Frilans Finans som fungerar som en arbetsgivare till BJ dvs sköter vissa administrativa funktioner såsom fakturering, lön och skatter. BJ kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om BJ är skyldig att göra det enligt lag. BJ kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

BJ behandlar informationen inom EU/EES och BJ vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 

BJ sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av dina och ditt företags uppgifter.
• Du har alltid rätt att få veta vilken information BJ har om dig.
• Har BJ felaktig information om dig har du rätt att få detta korrigerat.
• Du kan närsomhelst begära att BJ raderar information om dig om det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar detta.

 

Tveka inte att kontakta BJ om du har frågor.

 

BJ Webdesign
Cirkelvägen 7
122 44 Enskede
0708-556 553
E-post: