Integritetspolicy

Integritetspolicy

Förklaring till BJ:s integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur BJ Webdesign (nedan förkortat BJ) samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd ska du kontakta BJ (se kontaktuppgifter nedan).

 

Då du kontaktar BJ och begär offert eller beställer en tjänst så accepterar du denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter samt att BJ får skicka information till dig elektroniskt.

 

Genom olika kanaler kan BJ komma att samla in information, som exempelvis genom formulär på  hemsidan, sociala medier, kontakt per telefon eller via e-post samt på olika evenemang och mässor.

 

Det kan handla om följande information:
• Namn på företag, kontaktperson, faktura adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Uppgifter om tjänster du, även som företrädare för din organisation, har visat intresse för.
• Info om ditt besök på BJ:s hemsida.

 

Den insamlade informationen kan komma att användas för att upprätta och underhålla affärsrelationer med både befintliga och potentiella kundföretag.

 

När det är nödvändigt för BJ att erbjuda sina tjänster för att kunna driva verksamheten delar BJ dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, t.ex. med Frilans Finans som fungerar som en arbetsgivare till BJ.  Frilans Finans sköter vissa administrativa funktioner såsom fakturering, lön och skatter. Om BJ är skyldig att göra så enligt lag kan BJ lämna information till berörda myndigheter. BJ kommer inte sälja information till någon i 3:e hand.

 

Så länge som det är nödvändigt spar BJ information för att utföra åtaganden, samt även så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider (särskilt vad gäller redovisningskrav). Rimliga åtgärder vidtas för att säkra informationen.

 

Dina rättigheter enligt BJ:s integritetspolicy

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av dina och ditt företags uppgifter är följande:
• Att få veta vilken information BJ har om dig.
• Har BJ felaktig information om dig har du rätt att få detta korrigerat.
• Man kan närsomhelst begära att BJ raderar information om dig om det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar detta.

 

Tveka inte att kontakta BJ om du har frågor.

 

BJ Webdesign
Cirkelvägen 7
122 44 Enskede
0708-556 553
E-post: