Välkommen!

Välkommen!

En personlig verksamhet kräver en personlig design

Det är jag som är BJ, Byqvist Juninger. Jag hjälper dig skapa en hemsida och erbjuder webbsupport samt utbildar i WordPress. Via demofilmer på din WordPress-panel visar jag hur du hittar i menyerna. Det blir lättare att förstå om du är på ”hemmaplan” dvs i din egen dator och på din egen admin panel.

 

Lite om min bakgrund

Jag har arbetat som egen företagare i grafiska branschen under mer än 30 år, huvudsakligen som projektledare samt med marknadsföring och försäljning. Tycker fortfarande att det är roligt med branschen och fortsätter därför med grafisk produktion där jag en gång började. Numera är jag frilans och låter Frilans Finans sköta min fakturering.

 

Under under de senaste 15 åren som egen företagare arbetade jag som tryckbroker med trycksaksförsäljning/tryckeriförmedling och ordnade även olika utbildningsprojekt. Jag undervisade själv mina kunder i vad de som beställare skulle tänka på och fråga om, för att få bästa möjliga tryckresultat samt samordnade mer omfattande utbildningar som hölls av professionella trycksaksproducenter.

 

Under tiden intresserade jag mig för medieteknik och utbildade mig för att kunna skapa själv med olika grafiska produktionsprogram. Idag använder jag WordPress och Photoshop som mina huvudsakliga verktyg. Jag har också tidigare använt Indesign och Illustrator under flera år för tidningsproduktion respektive design och produktion av logotyper.

 

Jag erbjuder dig min tid, erfarenhet, kunskap, kreativ design och professionell konsultation samt support om du kör fast i WordPress.

 

Ser fram emot att du hör av dig så att vi kan prata en stund för att se vilken infallsvinkel till samarbete som passar dig bäst.

 

Varmt välkommen!
Bert-Åke Byqvist Juninger

 

Frilans Finans, godkänd för F-skattfungerar som en arbetsgivare dvs sköter vissa av mina administrativa funktioner såsom fakturering, lön och skatter. 

BJ samarbetar med webbhotellet Inleed för optimal säkerhet och backup samt snabb teknisk support.