Författararkiv admin

Text till tal med AI

Bland allt som artificiell intelligens skulle kunna hjälpa BJ Webdesign med är att förvandla text till tal något som skulle kunna vara tänkbart att använda en AI bot till, exempelvis för att skapa en informationsfilm om WordPress till någon av BJ:s premium kunder…

 

 

Text till tal tjänst på nätet

 

Jag frågade Chat och testade en av de många text till tal tjänster som finns på nätet. Här kan du både lyssna på och läsa om resultatet (talfilerna är endast på svenska).

 

Hej Chat, Nu skulle jag vilja veta lite mer om hur AI kan hjälpa mig skapa en röstfil utifrån skriven text?

 

Hej! Absolut, jag kan hjälpa dig med det. Att skapa en röstfil från skriven text är något som kan åstadkommas med hjälp av en teknik som kallas text-till-tal (Text-to-Speech, TTS) med hjälp av artificiell intelligens (AI).

 

Här är några sätt hur AI kan hjälpa dig med detta:

 1. Generell Text-till-Tal (TTS): Generell TTS-teknik möjliggör för AI att läsa upp vilken skriven text som helst. Den genererar ljud som låter som en mänsklig röst som läser upp texten.
 2. Anpassad Röstskapande: Med avancerade TTS-modeller och AI, kan du skapa och anpassa röster för specifika användningsområden. Detta innebär att du kan skapa unika röster som passar din målgrupp, varumärke eller ändamål.
 3. Kloning av Röster: Med tillräckligt med data kan AI hjälpa till att skapa en röst som liknar en specifik person. Det finns etiska och juridiska överväganden kring detta, och det är viktigt att följa regler och riktlinjer.
 4. Språkanpassning: Vissa TTS-modeller kan anpassas för att producera tal på olika språk och dialekter. Detta kan vara användbart om du behöver röster på flera språk.
 5. Stil och Ton: AI kan även användas för att anpassa röstens stil och ton. Till exempel kan den vara formell, vänlig, auktoritär osv.

För att använda dessa funktioner behöver du tillgång till en TTS-modell som kan drivas av AI. Det finns flera företag och plattformar som erbjuder TTS-tjänster med AI-baserade modeller.

Viktigt att notera är att användning av sådana system även innebär vissa etiska överväganden, särskilt när det kommer till att skapa röster som liknar specifika personer och när det används för kommersiella ändamål.

Jag kan hjälpa dig att hitta lämpliga resurser och verktyg om du är intresserad!

 

Källa: https://openai.com/chatgpt

Ljudfiler: https://www.narakeet.com/

AI i vårt vardagliga liv

I senaste inläggen har vi genom ChatGPT fått reda på vad ett par av de allmänt tillgängliga AI-verktygen kan hjälpa oss grafiska formgivare med, men hur kan man som privatperson på bästa sätt få stöd och hjälp av artificiell intelligens i sitt vardagliga liv…

 

 

Praktisk nytta med AI

Jag ställde givetvis frågan om vad AI kan hjälpa oss med i vardagen till ChatGPT.

 

Min fråga:

 

Hej Chat, Nu har jag fått en förklaring på vad AI är och exempel på vad några AI-verktyg kan hjälpa mig med inom mitt yrke. Hur skulle du säga att man som privatperson skulle kunna använda och få hjälp av dig på bästa sätt i det vardagliga livet?

 

Svar från Chat:

 

Hej! Det är fantastiskt att höra att du har fått en förklaring på vad AI är och hur det kan användas i ditt yrke. När det kommer till att använda mig som en AI-assistent i ditt vardagliga liv som privatperson, finns det många sätt jag kan hjälpa dig på. Här är några exempel:

 

1. Information och Kunskap: Jag kan hjälpa dig att hitta information om en mängd olika ämnen, svara på frågor och ge förklaringar på ett brett spektrum av ämnen.

 

2. Språköversättning: Om du behöver hjälp med att översätta texter eller förstå innehållet på ett annat språk, så kan jag hjälpa till med det.

 

3. Skriva och Redigera: Jag kan hjälpa dig att skriva och redigera texter för olika ändamål, som till exempel brev, e-post, rapporter, eller andra dokument.

 

4. Planering och Organisation: Jag kan hjälpa dig att skapa att-göra-listor, påminnelser och hjälpa till med att planera din dag.

 

5. Matlagning och Recept: Om du behöver receptidéer, råd om matlagningstekniker eller tips på maträtter baserat på de ingredienser du har, så kan jag hjälpa dig med det.

 

6. Hälsa och Välbefinnande: Jag kan ge generella råd om hälsa, kost och träning. Observera dock att jag inte kan ersätta en medicinsk professionell för medicinsk rådgivning eller behandling.

 

7. Underhållning och Avkoppling: Jag kan hjälpa till att hitta bok- eller filmtips, generera skämt eller berätta historier för att underhålla dig.

 

8. Resor och Geografi: Jag kan hjälpa dig att hitta information om resmål, ge vägbeskrivningar eller ge tips om kulturella seder i olika länder.

 

9. Teknisk Support: Jag kan hjälpa till med grundläggande tekniska problem och ge råd om användning av datorer, telefoner och andra elektroniska enheter.

 

10. Studiehjälp: Om du studerar kan jag bistå med att förklara koncept, ge exempel och hjälpa dig att förstå svåra ämnen.

 

Kom ihåg att jag inte kan ersätta professionell rådgivning eller experter inom specifika områden, och att det alltid är viktigt att använda sunt förnuft och konsultera experter vid behov, särskilt när det gäller viktiga beslut eller medicinska frågor. Med det sagt, så är jag här för att göra vardagen lite enklare och hjälpa till på olika sätt!

 

Källa: https://openai.com/chatgpt

AI bilder

AI, Artificiell Intelligens, kan hjälpa mänskligheten med mycket. Samtidigt kommer AI att ta över en del av människans jobb. Det kan var både till hjälp och stjälp. Inte ens vi formgivare kan känna oss säkra på att kunskaper i design kommer att vara efterfrågade…

 

 

Skapa bilder med hjälp av AI

Ett av de mer fascinerande användningsområdena inom design är att skapa bilder genom att beskriva för boten hur man vill att bilden ska se ut. Jag testade för att se vad pixlr.com kunde åstadkomma. Beskrivningen jag gav var ”Marilyn Monroe sitter i röd klänning på ett kontor framför en laptop”. Resultatet ser du på bilden. Jag konsulterade även ”Chat” angående den här typen av AI och fick som vanligt svar med blixtens hastighet.

 

Hej! Självklart, jag skulle gärna förklara det för dig.

 

För att skapa bilder från textbeskrivningar använder man något som kallas för generativ modeller. Dessa är en typ av artificiell intelligens som tränas på stora mängder data för att kunna generera nya, liknande data. Inom bildskapande finns det två huvudsakliga tekniker:

 

1. Generative Adversarial Networks (GANs): Detta är en typ av neural nätverksarkitektur som består av två neurala nätverk, en generator och en diskriminator. Generatorn försöker skapa bilder som är så lika de riktiga bilderna som möjligt, medan diskriminatorn försöker avgöra om en bild är genererad eller riktig. De två nätverken tränas samtidigt och konkurrerar med varandra. Slutresultatet blir en generator som kan producera realistiska bilder baserat på textbeskrivningar.

 

2. Transformer-modeller: Dessa modeller är utformade för att hantera sekvenser av data, som text. GPT-3.5, som jag är baserad på, är en sådan modell. Genom att mata in en textbeskrivning kan modellen generera en bild genom att extrapolera från den givna informationen och använda sina tidigare inlärda kunskaper om världen.

 

Här är en förenklad förklaring av hur processen kan se ut:

 

1. Datainsamling och förberedelse: För att träna en sådan modell behöver man en stor mängd data som består av textbeskrivningar kopplade till bilder. Till exempel, om man vill skapa bilder av hundar baserat på texten ”en brun hund som springer i en park”, behöver man träningsdata med liknande textbeskrivningar och matchande bilder.

2. Träning av modellen: Generellt sett tränas modellen genom att mata in textbeskrivningar tillsammans med motsvarande bilder och låta modellen lära sig mönster och samband mellan text och bild.

3. Generering av bilder från text: När modellen är tränad kan den användas för att skapa bilder från nya textbeskrivningar. Modellen genererar en bild genom att använda den givna texten som vägledning.

 

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten inte alltid är perfekta och kan variera beroende på träningsdata och komplexiteten i textbeskrivningen. Ibland kan genererade bilder vara fantasifulla och inte exakt som man skulle förvänta sig.

 

Hoppas detta ger dig en bra överblick över hur AI kan skapa bilder från textbeskrivningar! Om du har fler frågor är det bara att fråga.

 

Källa: https://openai.com/chatgpt

Bild: https://pixlr.com/se/ai/ai-image-generator/

AI som personlig assistent

Jag fortsätter min dialog med ”Chat”, som jag kallar hen för att få en mer personlig prägel på samtalet, för att ta reda på mer om vad artificiell intelligens egentligen är. Tanken med att ställa frågor till en chatbot är att få snabba och kompetenta svar om AI…

 

Personlig assistent

När man pratar om AI, Artificiell Intelligens, kan det ju vara många olika saker. Det är ju till en början intressant att få veta vem som skapade ChatGPT, därför ställde jag frågan till Chat” och fick som vanligt ett blixtsnabbt svar:

 

Min fråga:

Hej ”Chat”! Då vet jag att det är okej med dig att jag ställer frågor som jag publicerar i min teknikblogg om jag ger lämplig kredit och hänvisar till källan. Därför skriver jag följande sist i mina inlägg: ”Källa: https://openai.com/chatgpt”.
Idag är mina frågor dels vem som skapade dig, ChatGPT, och om gemene man kan betrakta dig som en personliga assistent?

 

Svar från Chat:

Hej igen, Bert! Det låter utmärkt att du tänker ge rätt kredit och hänvisa till källan. Jag uppskattar det.

ChatGPT skapades av OpenAI, ett företag inom området artificiell intelligens och maskininlärning. Det är ett avancerat AI-system baserat på GPT-3.5-arkitekturen (Generative Pre-trained Transformer 3.5). Utvecklingen av ChatGPT involverade ett stort team av forskare och ingenjörer som arbetade med att träna modellen på stora mängder textdata från internet för att möjliggöra naturliga och informativa dialoger.

När det gäller att betrakta mig som en personlig assistent, så är jag i grunden ett textbaserat AI-system som kan svara på frågor och generera text. Jag är utformad för att vara användbar och informativ, men jag saknar medvetande och personlighet. Många människor använder AI som mig som en slags virtuell assistent för att få information och svar på sina frågor, så på sätt och vis kan man betrakta mig som en hjälpsam digital resurs. Men jag är inte en ”person” i traditionell mening.

 

Källa: https://openai.com/chatgpt

AI står för Artificiell Intelligens

Har länge tänkt skriva om AI, Artificiell intelligens. Tänkte att den som är bäst lämpad att förklara är AI själv. Jag börjar med att fråga om det är tillåtet att återge sådant som kommer från ChatGPT och fick inom 15 sekunder detta svar på mina frågor…

En första dialog med ChatGPT

Min fråga:

Hej, Jag heter Bert och har en frilansverksamhet, BJ Webdesign, med en teknikblogg. Jag undrar dels om du vill förklara för mig vad AI, Artificiell Intelligens är och om jag i min blogg får publicera de svar som jag får av dig. Har också tänkt att det ska komma fler inlägg med svar från dig på mina frågor om AI i synnerhet och teknik i allmänhet. Är det okej om jag kallar dig Chat för att göra vår dialog lite mer personlig?

 

Svar från Chat:

Hej Bert! Självklart kan jag förklara vad AI, Artificiell Intelligens, är. AI är ett område inom datavetenskapen som syftar till att skapa datorprogram eller maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Det handlar om att ge datorer förmågan att lära sig från erfarenhet, anpassa sig till olika situationer och utföra uppgifter som att resonera, lösa problem, känna igen mönster och mycket mer. AI-system kan vara beroende av regler och programmering, eller så kan de använda metoder som maskininlärning och djupinlärning för att dra slutsatser från data.

 

Angående din andra fråga är jag här för att hjälpa till med information och svar på dina frågor om AI och teknik. Du får gärna publicera svaren som du får av mig på din teknikblogg, så länge du ger lämplig kredit och referens till källan. Det är en bra idé att dela kunskapen med din läsekrets!

 

Självklart kan du kalla mig ”Chat” om det gör dialogen mer personlig och angenäm. Jag är här för att hjälpa dig, så tveka inte att ställa fler frågor om AI eller andra teknikrelaterade ämnen.

 

Källa: https://openai.com/chatgpt

Egen hemsida gratis med WordPress

BJ förutsätter att du tagit del av artiklarna i bloggen, och att du nu har tillräckligt underlag för att kunna skapa en egen hemsida. Om du känner att du inte själv vill skapa hemsida med WordPress är du välkommen att höra av dig för att få hjälp…

 

Skapa hemsida med WordPress

 

 

 

Skapa hemsida med WordPress

Att bygga en hemsida med WordPress är kanske inte så svårt, bara tiden och tålamodet finns. Undrar du varför BJ bjuder på alla dessa artiklar i WordPress bloggen? Svaret är enkelt, WordPress och webbdesign är några av BJ:s största intressen, och att skapa hemsidor är inte BJ:s huvudsakliga inkomstkälla. BJ har under åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av och kunskap om WordPress. Det hade underlättat väsentligt om den informationen funnits på nätet från start. Därför hjälper BJ gärna till om du vill göra ett försök med WordPress på egen hand. Känner du att kunskapen sitter där den ska och att du vill sätta igång direkt så kan BJ tipsa dig om Diviguiden. Vill du lära dig mer om olika WordPress teman och sidredigerare innan du börjar bygga så har du BJ:s WordPress klubb.

 

 

Valet är alltid ditt

Det finns många självutnämnda experter på WordPress som vill/måste tjäna pengar. BJ sätter din och sin egen valfrihet i första rummet. Valet mellan att bygga själv eller anlita en professionell webdesigner är ditt. Hur varm BJ än skulle prata sig om fördelarna med att köpa en hemsida så skulle du ändå göra som du vill. Därför bjuder BJ gärna på en del av sin kunskap, och kör du fast eller behöver hjälp från början med en hemsida så hör bara av dig.

 

 

Att tänka på när du skapar en hemsida i WordPress

Om vi utgår från att du har läst BJ:s artiklar i bloggen, valt WordPress som publiceringsverktyg och tagit till dig BJ:s råd att använda inleed.se som webbhotell, så återstår dock fortfarande en del att tänka på. Därför kommer BJ fortsätta att skriva artiklar med syftet att underlätta ditt WordPress byggande. Ta dig därför först gärna tid att läsa BJ:s tidigare bloggartiklar, och klicka på länkarna som finns på sidorna. Du kommer då hitta en hel del matnyttigt om du själv vill skapa en hemsida.

 

På WordPress.org officiella svenska hemsida kan du ladda ner WordPress.

 

Vill du ha assistans med att öppna ett konto hos webbhotellet Inleed och starta upp din WordPress sida så får du givetvis hjälp även med detta hos BJ Webdesign.

 

Ja tack, jag vill gärna ha BJ:s hjälp Nej tack, jag klarar detta själv

 

 

Bra och billiga webbhotell för WordPress

Det finns en mängd bra webbhotell som har ett så kallat ”one-click-install” av WordPress och enkla användarpaneler. Där kan du också köpa egen domänadress. Vilket av webbhotellen ska du välja? Man kan uppleva att det finns för många webbhotell som konkurrerar…

 

 

 

Vad passar dig och din WordPress-sida bäst?

Det finns många webbhotell att välja på och det som du upplever viktigt kanske inte någon annan tycker är nödvändigt. Det finns webbhotell som är speciellt bra om du tänker välja WordPress och har en så kallat ”one-click-install” funktion, vilket är att föredra eftersom det då blir mycket enklare att komma igång. I slutändan är det egentligen bara du själv som kan avgöra vilket webbhotell som passar dig bäst, men det är först när du verkligen behöver support som du inser om webbhotellet du valt är bra eller mindre bra. Därför kan det vara en god idé att konsultera någon med erfarenhet och kunskap innan du gör ditt val. Det kanske inte alltid är priset som är avgörande även fast det är en viktig faktor.

 

Topp-fem-lista

Besök webbhotellen nedan för att söka mer information om respektive hotell och jämför gärna de olika alternativen med hjälp av de krav som är specificerade längre ner på sidan. I tabellen nedan hittar du utan rangordning fem prisvärda webbhotell som motsvarar BJ:s krav.

 

Webbhotell
Inleed
Egensajt
MissHosting
Loopia

 

 

Krav på bra webbhotell
 • Gränssnittet (det du ser i användarpanelen) och supporten ska vara på svenska.
 • Webbhotellet ska erbjuda mail- och telefonsupport med hög tillgänglighet.
 • Användarpanelen måste vara användarvänlig (lätt att förstå och använda).
 • Du ska kunna ha flera domäner på samma serverplats och själv kunna skapa en säker WordPress-sida (som börjar med ”HTTPS” istället för ”HTTP”).
 • Minst 5 e-postadresser bör ingå.
 • Det ska vara möjligt att skapa egna backuper och enkelt att återställa hemsidor.
 • Webbhotellet bör ha hög upp-tid dvs inte försvinna från nätet lite då och då p.g.a. serverproblem.
 • Din webbsida måste vara tillräckligt snabb.
 • Priset ska vara konkurrenskraftigt.

 

Viktigt att veta!

Jag tycker det kan vara viktigt för dig att veta att driften av många jämförelsesiter för val av webbhotell, likväl som denna lilla jämförelse, baseras på sponsrade länkar. Det kostar dig dock varken dig eller ditt företag en krona extra att klicka dig in och välja webbhotell här! Hur ska du då kunna lita på alla som jämför webbhotell och använder sig av sponsrade länkar? Eftersom ingen av siterna har något att vinna på att rekommendera några speciellt utvalda webbhotell framför andra topplistade kan du nog känna dig relativt lugn.

 

BJ utvärderar kundnöjdheten

BJ använder trustpilot.com för att utvärdera kundnöjdheten och för att även kunna föreslå andra webbhotell än bara Inleed. BJ Webdesign rekommenderar bara de som har fått minst 4 stjärnor av 5 på trustpilot.com. Webbhotellen har ofta erbjudanden som är tidsbegränsade (vanligtvis ett år), därefter blir det dyrare. Vissa hotell har en stegvis prissättning som omfattar ett visst antal hemsidor eller ett visst antal e-postadresser. Andra erbjuder obegränsat antal hemsidor och e-postadresser. Till sist så har en del startavgift eller andra olika tillägg. Därför är det viktigt att jämföra samma förutsättningar i den mån det är möjligt. Det som förefaller billigt kan bli dyrare i längden!

 

Bokningssystem i WordPress

Ett bokningssystem där besökaren på din webbplats kan boka in en tid som passar. Visst låter det bra med en bokningsfunktion på din hemsida som fungerar i WordPress. Ännu bättre om det finns en plugin som är gratis, eller hur? Och visst finns det sådana tillägg…

 

Bokningssystem i WordPress

 

Bokningssystem i WordPress

Bokningssystem i WordPress, Bookly, har BJ för kunds räkning testat och installerat som fungerar bra för just den kundens verksamhet. Det sparar tid att låta kunderna boka när det passar. De gör själva en del av jobbet och gratisversionen omfattar det mesta. Men man kommer i de flesta verksamheter till en punkt där det saknas en eller flera funktioner som skulle vara bra att ha eller helt enkelt är nödvändiga.

 

Så blev det vid ett annat tillfälle med en förfrågan från en specialistklinik som behövde hjälp med en lösning inom ramen för WordPress. I detta fall så handlade det om bankID, videokonsultation, betalning och koppling till ett journalsystem. Förutom designarbetet skulle BJ skapa en bra och säker logistik i WordPress mellan olika system och plattformar som redan fanns. BJ:s bedömning av hur det inom ramen för WordPress skulle vara möjligt att koppla ihop en kedja av system till en helhet var att det inte skulle bli tillräckligt säkert och inte kunna uppfylla kraven på GDPR. Därför avstod BJ uppdraget, men fortsatte dialogen med syftet att hitta en alternativ lösning.

 

På vägen så stod det helt klart att, på samma sätt som det finns otroligt många e-handelssystem, finns det en uppsjö av olika bokningssystem, Givetvis är det inte möjligt att testa alla plattformar, men utifrån en kravspecifikation går det att hitta det som passar verksamheten bäst, så även i detta fall. Förfrågaren hittade under dialogen ett lämpligt alternativ att gå vidare med, visibacare.com.

 

BJ lämnar inte en förfrågare åt sitt öde då det hos denne finns en uppriktig vilja till kommunikation och lyhördhet för alternativa lösningar. Det mesta går att lösa i WordPress, men i vissa fall så är tilläggen i programmet inte optimala.

 

BJ hälper dig då gärna med en kravspecifikation för bokningssystem.

 

 

Kontakta BJ för mer information!

 

Bästa e-handelslösningen

Bästa e-handelslösningen. Finns det verkligen en e-handelslösning som är bäst? När man Googlar för att hitta den bästa e-handelsplattformen eller bästa webshop så får man många träffar. Men dom som ger dig råden är ju egentligen sådana som BJ…

 

 

 

Bästa e-handelslösningen

Konsulter, leverantörer som levererar e-handelsplattformar eller webbdesigners som hjälper till att bygga och installera olika lösningar ger tips och råd. Experterna ger ”51 råd för att välja rätt ehandelslösning” eller  ”19 tips inför valet av e-handelsplattform”. Oftast är syftet att få nya kunder bland de som står mer eller mindre rådvilla och är i stort behov av hjälp. BJ försöker alltid vara så objektiv som möjligt på den här bloggen. BJ vet att det är du själv som väljer hur mycket någon än försöker ”prata” dig in i en lösning.

 

Själv bygger BJ e-handelsplattformen Woocommerce i WordPress och rekommenderar därför självklart den lösningen. Olika aktörer har oftast erfarenheter av någon eller några speciella alternativ och rekommenderar därför varmt just den plattform de har störst erfarenhet av. BJ har även erfarenheter av andra e-handelsplattformar längre tillbaka i tiden, men mycket har hänt sedan dess. Började intressera mig för e-handel runt millennieskiftet och kan fortfarande ge dig en lista på cirka ett femtiotal e-handelslösningar eftersom BJ följer med utvecklingen.

 

Abicart, ANDmedia, Argonova, Askås, Avabra, Avensia, Botweb, Bravomedia, CubeCart, DanDomain, Direktonline, DistansData, Drupal, E37, ePages, Episerver, Exakta Software, Jetshop, Joomla, Kodmyran, Kreationsbyrån, Litium, Livecart, Magento, Netset, nopCommerce, Nordisk e-handel, OpenCart, osCommerce, Panagora, Pixelstore, Preemtech, Prestashop, Prestaworks, Quickbutik, Savea, Shopify, SiteDirect, Starweb, Storm Commerce, Svensk Webbhandel, Talex, Vaimo, Vendre, VirtueMart, Visma, Webbfabriken, Wikinggruppen, Wipcore, WooCommerce.

 

 

Kravspecifikation

Givetvis har BJ inte erfarenheter av alla dessa system. Har testat cirka 10 av dem, men mycket har hänt under åren. Ville egentligen bara visa dig vilken djungel det är och hur svårt det är att välja rätt. Det BJ personligen kan hjälpa dig med är en kravspecifikation, vilket är vad du bäst behöver innan valet av ett antal alternativ att testa.

 

Att tänka på vid val av webbutik

BJ har en hel del erfarenhet av e-handel och har nyligen byggt en butik till ett eget projekt i Woocoomerce. Därför skulle BJ kunna skriva en hel del matnyttigt som du skulle kunna ha nytta av om du vill starta en webbhandel. Dock finns det en del bra läsning på nätet om man ger sig tid att leta.

 

Jag rekommenderar gärna WordPress i kombination med Woocommerce. Men som sagt inledningsvis så rekommenderar vi ”konsulter” gärna de lösningar vi har mest och bäst erfarenhet av och Woocommerce och Shopify är två av de mest populära plattformarna. Ta gärna en titt på filmen nedan för att få mer beslutsunderlag.

 

 

 

Kontakta BJ för mer information!

Vad är dropshipping?

Dropshiping som affärsmodell.

Dropshipping är egentligen inget nytt affärskoncept. Det som är nytt är de sofistikerade tekniska lösningarna. Det mesta är automatiserat med så kallade API-kopplingar, det vill säga programgränssnitt för en digital kommunikation…

 

Begreppet API kommer av engelskans application programming interface. API är en koppling/en programmering som beskriver hur olika applikationsprogram ska kommunicera med varandra, men självklart kan du också sköta beställningarna mer hands on via mail och telefon.

 

API innebär att tekniska plattformar med olika programvaror automatiskt kan ”prata”med varandra, vilket gör det enklare, säkrare och snabbare med kommunikationen ”kund – e-handlare – leverantör” utan onödiga telefonsamtal och/eller instruktioner via e-post.

 

Dropshiping som affärsmodell.

 

Droppshipping innebär att en e-butik inte har ett lager av produkterna den säljer, utan när en kund köper en vara i butiken så köper istället ehandlaren varan från en tredjepartsleverantör som sedan skickar produkten direkt till slutkund.

 

Låt säga att du har en egen onlinebutik och en kund köper något i din butik. När du får beställningen skickar du den vidare till din dropshipping partner, antingen per automatik eller manuellt. För din kunds räkning köper du alltså produkten till denne. Dropshippern skickar slutligen produkten/paketet direkt till din kund.

 

Allt kan, efter att det tekniska upplägget väl är klart, fungera helt automatiskt. Men du kan även kontrollera processen genom manuella förfaranden. Det enda du behöver göra är att sköta din e-butik och din ekonomi. Du behöver initialt under en testperiod inte ens starta ett företag, utan du kan sköta butiken som frilansare och låta exempelvis frilansfinans.se ta hand om din ekonomi.

 

Vad är fördelarna med dropshiping?
 • Behövs inte stora investeringar för att öppna en nätbutik. Eftersom du endast betalar för produkter när en kund beställer något behöver du inte köpa lager i förväg och du riskerar inte mycket om produkten inte säljer.
 • Lättare att experimentera. Du kan lätt lägga till nya produkter i din butik för att testa deras popularitet.
 • Enkelt att lägga till nya produkter. När något blir en fluga kommer kanske du vill hoppa på tåget. Det kan ta lång tid att börja tillverka något nytt på egen hand. Från en dropshipper kan du få den nya produkten mycket snabbare.
 • Finns många alternativ att välja mellan. Det finns många dropshippers som säljer en mängd olika produkter. Om du är redo att göra ordentlig undersökning av marknaden kan du testa dig fram till den perfekta nischen för din butik.
 • Mer tid att fokusera på din egen butik. Du behöver inte oroa dig för att behöva hålla ett lager, packning och frakter, kommunicera med olika leverantörer etc.
 • Inget krångel med frakter. Dropshippern tar hand om transporten. Dessutom får du bättre fraktpriser än du själv skulle kunna få som frilansare eller litet företag.
 • Ditt varumärke kan fortfarande sticka ut. Vanligtvis använder dropshippern etiketter utan logotype eller företagsnamn, vilket innebär att deras varumärke aldrig syns på något av paketen som slutkunderna får, men en del erbjuder dig möjligheten att använda underlag med egen logotype.

 

Vad är nackdelarna med dropshipping?
 • Du tappar kontrollen över hela processens. Eftersom du inte hanterar produkterna själv, måste du helt lita på att dropshippern gör sitt jobb på ett ansvarsfullt sätt och håller en hög kvalitet. Detta gäller både beställning och produktkvalitet. Men återigen så måste du ju lita på anställda om du driver ett större företag.

Tips: Det är viktigt att göra en test innan du förbinder dig till något – när ordrarna väl börjar rulla in vill du inte sitta fast med en dropshipper som inte är tillräckligt tillförlitlig. En bra idé är att lägga några egna ordrar för att kolla produkterna, hur snabbt paketet anländer och hur produkterna har förpackats.

 • Mindre vinstmarginaler för dig. Varje beställning innebär två transaktioner – din kund köper produkten från dig, som du i din tur köper från din dropshipper. Skillnaden mellan ditt detaljpris och det pris som dropshippern tar är din vinst och du har konkurrens från andra e-handlare som kör samma upplägg.
 • Kan vara något svårare att marknadsföra ditt eget varumärke. De flesta kommer erbjuda dig olika sätt att marknadsföra ditt varumärke, men du kanske vill ha lite mer t.ex. använda vissa anpassade förpackningar eller lägga till reklamartiklar i de paket som skickas till kunderna. Dina önskemål inom detta område kan vara begränsade. Dessutom blir din partner ansvarig för att representera ditt varumärke, vilket återigen innebär att du tappar viss kontroll.
 • Finns mer konkurrens. Om du använder en dropshipper för att sälja en produkt, betyder det att det finns andra säljare där ute som säljer exakt samma produkt som köpts från samma dropshipper. Det betyder att du måste skapa en unika e-handelsplats för dina produkter.

 

Vem passar dropshiping bäst för?

Dropshipmodellen är idealisk för de som vill prova på att sälja varor på internet eftersom den inte kräver kapital som om du skulle behöva hålla ett eget lager. Denna modell ger dig frihet att experimentera mer, men kom ihåg att det också innebär mindre vinstmarginaler och att ge upp viss kontroll över produktkvaliteten. Det är också ett utmärkt sätt för att testa på att driva e-handel.

 

Kontakta BJ för mer information!
12

BJ Webdesign
5.0
Baserat på 5 recensioner
powered by Google
Kaij Lundgren
Kaij Lundgren
08:44 15 Nov 18
Kvalité över förväntan! Bra kommunikation under processen. Är mycket nöjd med hemsidan och loggan. Dessutom prisvärt -... jag anlitar gärna BJ igen.läs mer
Pekka Nykopp
Pekka Nykopp
20:50 14 Nov 18
BJ fick ”fria händer” att bygga upp Podengoklubbens hemsida, vi blev inte besvikna. Hemsidan har en mycket proffsig ... layout och är lättnavigerad. Podengoklubben kan varmt rekommendera BJ till liknande uppdragläs mer
Robban Pal
Robban Pal
15:49 14 Nov 18
Vilken bra hemsida BJ har gjort åt mig. Jag är mer än bara nöjd! Och så billigt, näst intill genant. Kolla in... www.thcdalarna.se. Rekommenderas å det allra varmaste, support i världsklass!! Robban Palmehed – THC Dalarnaläs mer
Åsa Floderus
Åsa Floderus
06:57 14 Nov 18
Tack för bra samarbete och snabb återkoppling under hela resans gång. Hemsidan blev över förväntan med tanke på min... idétorka, men som kompenserades av din kreativitet. Så nöjd, kan varm rekommendera BJläs mer
Irma Aalto
Irma Aalto
15:04 13 Nov 18
BJ Webdesign har varit min trygghet i processen att som start up skapa en hemsida. De föreslår smarta lösningar,... arbetar snabbt och effektivt och framför allt lyssnar på kundens behov. I alla diskussioner känner jag att vi är en högt värderad kund för BJ Webdesign.läs mer
Se alla recensioner
js_loader